In English

 
   

Цивільна оборона

Мета дисципліни: формування у студентів системи знань щодо вражаючих факторів і способів захисту в умовах надзвичайних ситуацій та при застосуванні зброї масового ураження. В процесі викладання дисципліни здійснюється ознайомлення студентів з історією розвитку, організацією, завданнями цивільного захисту населення України; навчання діям по попередженню та реагуванню на надзвичайні ситуації в умовах мирного та воєнного часу, засобам захисту, основам проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

 • роль і завдання курсу «Цивільна оборона» в сучасних умовах
 • характеристику осередків ураження
 • способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів стихійних лих, аварій, катастроф та при застосуванні сучасної зброї масового ураження
 • порядок дій формувань цивільної оборони та населення в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу
 • призначення і порядок роботи приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю
 • основи стійкості роботи об’єктів в надзвичайних ситуаціях
 • основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Уміти:

 • розробити план заходів щодо захисту населення від наслідків стихійних лих, аварій, катастроф та застосування сучасної зброї, терористичних проявів
 • оцінювати стійкість елементів об’єктів народного господарства в надзвичайних ситуаціях і визначати необхідні заходи щодо підвищення цієї стійкості
 • оцінювати радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії
 • керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах.
 
Yandex.Metrika