In English

 
   

Етика і естетика

Метою викладання курсу «Етика і естетика» є засвоєння студентами основних положень теорії та практики етики та естетики.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні положення етичної теорії (насамперед ті, що пов’язані зі сферами бізнесу, міжкультурної та міжособистісної комунікації)
  • основні терміни та поняття етики
  • роль морального чинника в сферах життєдіяльності суспільства і людини
  • основні положення теорії естетики (насамперед ті, що пов’язані зі сферами суспільного та особистісного, творчого)
  • основні терміни та поняття естетики.

Уміти:

  • самостійно аналізувати етичні та соціокультурні явища сучасності
  • застосовувати набуті знання у вирішенні етичних проблем та конфліктів під час професійної діяльності, міжособистісного спілкування
  • виявляти та аналізувати явища, пов’язані з чуттєвим пізнанням людиною дійсності.
 
Yandex.Metrika