In English

 
   

Адміністративне право

Навчальна дисципліна складається з двох частин - Загальної та Особливої.

Передбачає опанування певним інструментарієм науки адміністративного права, вивчення сутності, форм та методів державного управління, системи виконавчої влади та її функцій, проблем адміністративного примусу в державному управлінні і відповідальності, державного керівництва економікою, управління соціально-культурним будівництвом, адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевим державним управлінням.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

 • сутність адміністративного права, його зв'язок з державним управлінням
 • діюче адміністративне законодавство
 • функції та принципи державного управління
 • систему виконавчої влади, правове положення суб'єктів, що її здійснюють
 • форми та методи державного управління
 • поняття та види адміністративного примусу та адміністративної відповідальності
 • поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру
 • способи забезпечення законності в державному управлінні та спеціальні адміністративно-правові режими
 • особливості міжгалузевого державного управління.

Уміти:

 • тлумачити та застосовувати діюче адміністративне законодавство
 • правильно використовувати в практичній діяльності методи державного управління
 • готувати акти державного управління та приймати управлінські рішення, юрисдикційні та інші акти
 • здійснювати функції по забезпеченню законності в державному управлінні, при розгляді справ про адміністративні правопорушення.
 
Yandex.Metrika