In English

 
   

Соціологія реклами

Мета викладання курсу навчальної дисципліни «Соціологія реклами» – формування у студентів системи знань про рекламу як соціальний інститут – тобто елемент соціальної системи, який дозволяє вдовольняти ті чи інші потреби людини та суспільства, впорядковуючи суспільні дії; про чинники ґенези та розвитку соціального інституту реклами; про його місце в соціальній системі та характер впливу на суспільне життя; про роль, яку реклама відіграє в сучасному світі, що змінюється та насамперед – в сучасній Україні.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • які загальні особливості має реклама як соціальний інститут; її сучасні різновиди та інституціональні функції
  • які соціальні чинники зумовили ґенезу та розвиток реклами
  • як співвідноситься соціокультурна природа реклами із стереотипними уявленнями про неї
  • яке місце реклама займає у соціальній системі, як вона пов’язана з іншими елементами цієї системи
  • який вплив реклама справляє на життя людини та суспільства (насамперед – в сучасній Україні)

Уміти:

  • аналізувати рекламу як соціальний інститут, тобто маючі на увазі суспільні чинники її розвитку та її вплив на життя суспільства
  • давати належну оцінку існуючій рекламній продукції та тій рекламній продукції, що розробляється, враховуючи можливі соціальні наслідки її розповсюдження.
 
Yandex.Metrika