In English

 
   

Паблік рилейшнз

Головною метою викладання курсу «Паблік рилейшнз» є засвоєння студентами основних засад теорії та практики організації комунікаційних процесів, що відбуваються в суспільстві та бізнесовій сфері, а також формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для організації ефективного спілкування фірми, установи з органами державного управління, партнерами, клієнтами, ЗМІ та іншими групами громадськості; вивчення та формування громадської думки; організації бізнесових, політичних та інших піаркампаній; створення іміджу установи і її керівництва, бренду та фірмового стилю; організації та проведення масових та спеціальних заходів (презентацій, прийомів, прес-конференцій і т. ін.).

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • ключові положення теорії паблік рилейшнз, найважливіші моделі та функції РR
  • структуру організації РR та РR-кампаній, основні галузі використання РR
  • основні засоби, методи та технології паблік рилейшнз
  • основні підходи до створення іміджу організації та її керівництва, бренду і фірмового стилю
  • напрямки та специфіку використання паблік рилейшнз в бізнесі, зокрема в менеджменті, маркетингу, фінансах, а також проблеми лобіювання та кризового піару в економіці

Уміти:

  • здійснювати самостійно основні завдання, що виникають в процесі організації РR в установі, компанії: роботу із різними групами громадськості; вивчення та формування громадської думки; організацію спецподій - презентацій, прес-конференцій та ін.
  • розробляти основні стратегії піаркампаній (іміджеву, креативну, медіастратегію) та приймати учсть в реалізації таких кампаній
  • самостійно здійснювати операції по формуванню іміджу фірми, бренду товару; фірмового стилю.
 
Yandex.Metrika