In English

 
   

БЖД (цивільна оборона, безпека життєдіяльності, охорона праці)

Метою викладання курсу «Безпека життєдіяльності» є формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань з питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання і праці, умінь і навичок щодо запобігання і ліквідації небезпек та надзвичайних ситуацій.

Як відносно самостійні частини дисципліни «Безпека життєдіяльності» в курсі пропонуються:

 • охорона праці, що вивчає систему законодавчих актів і відповідних соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, що забезпечують безпеку людини, збереження її здоров’я і працездатності в процесі праці
 • цивільна оборона, що вивчає державну систему органів управління сил цивільної оборони та систему засобів, створюваних для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного і військового характеру.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

 • основні теоретичні положення безпеки життєдіяльності, зокрема щодо негативних факторів навколишнього середовища (хімічних, фізичних, біологічних та психофізіологічних) і засобів захисту
 • основні теоретичні положення охорони праці, зокрема щодо засобів створення безпечних умов праці
 • основні теоретичні положення цивільної оборони, зокрема щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій

Уміти:

 • виявляти та аналізувати потенційні небезпеки та надзвичайні ситуації
 • застосовувати набуті знання під час вирішення проблем безпеки людини в навколишньому середовищі
 • використовувати статті законів та нормативні документи в подальшій діяльності для забезпечення здорових та безпечних умов праці
 • проводити паспортизацію санітарно-технічного стану робочих місць
 • вести процес розслідування, кодування інформації та обліку нещасних випадків
 • проводити економічний розрахунок наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання).
 
Yandex.Metrika