In English

 
   

Політичний маркетинг

Головною метою викладання дисципліни «Політичний маркетинг» є засвоєння студентами маркетологами, економістами, менеджерами методології і методів використання маркетингового технологічного підходу до різноманітних (не тільки бізнесових) сфер функціонування та розвитку суспільства, зокрема, соціальних і політичної; надання їм знаній і навичок використання маркетингових підходів при проведенні виборчих компаній, організації ЗМІ, проведенні спеціальних політичних подій, роботі над іміджами політиків і бізнесменів.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні підходи і принципи використання маркетингового підходу стосовно роботи на політичному ринку
  • основні напрямки політичної діяльності, де можливо використання маркетингового підходу
  • найважливіші методи і технології дослідження виробників та споживачів політичного продукту, безпосередньо політичного товару, конкурентів та політичного маркетингового середпринципи і методи створення і використання політичних і виборчих технологій

Уміти:

  • визначати напрямки та підходи до використання маркетингового підходу до вирішення політичних проблем
  • аналізувати проблеми, пов’язані із сегментацією політичних ринків, визначенням характеристик і позиціонуванням політичних продуктів, мотивацією споживачів політичних товарів
  • самостійно розробляти стратегії організації виборчих кампаній, вміти організовувати їх окремі напрямки, самостійно приймати участь в проведенні виборчих кампаній.
 
Yandex.Metrika