In English

 
   

Методика викладання перекладу

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами методики викладання перекладу як в освітянських, так і в ринкових структурах з метою підвищення кваліфікації володіння іноземною мовою як засобом ведення ефективної професійної діяльності з іноземними партнерами фахівців з економіки. Знання з методики викладання перекладу надасть можливість фахівцям з міжмовної і міжкультурної комунікації підвищувати кваліфікацію тих, хто користується іноземною мовою як засобом, який відкриває їм доступ до додаткової інформації, до знання культури партнерів та співробітництву, до безпосереднього спілкування з іноземними партнерами.

Основне завдання курсу полягає в підготовці випускників до виконання освітянської діяльності, яка має за мету організацію проектів із засвоєння та вдосконалення навичок перекладу літератури для спеціальних цілей, перекладу ділової кореспонденції усного перекладу.

Засвоєння основ курсу дозволить майбутнім фахівцям організовувати курси з вивчення ділової іноземної мови, з ведення та перекладу ділових переговорів, з вивчення культури, навичок і традиції англомовних країн, з якими мають економічні і ділові стосунки вітчизняні партнери, а також готувати співробітників до різного роду презентацій, до переговорів з іноземними партнерами з увагою на одержувача інформації.


 
Yandex.Metrika