In English

 
   

Порівняльна стилістика іноземної та української мов

Порівняльна стилістика української та іноземної мов є однією з мовознавчих дисциплін, логічно пов’язаних з курсами основ мовознавства, загальною стилістикою, основами теорії мовленнєвої комунікації, вступом до перекладознавства, теорією та практикою перекладу, для яких вона визначається як необхідна база.

Дана дисципліна має на меті розширення уявлення студентів про стилістичні ресурси і стилістичні мовленнєві фактори української та англійської мов, функціональні стилі, характерні ознаки текстів різних стилів з метою пошуку адекватних засобів їх перекладу та підготовки студентів до перекладацького аналізу; сформування вміння стилістичного аналізу співвідносних, паралельних шляхів використання виразових, зображувальних засобів в англійській й українській мовах з урахуванням специфіки функціонування основних категорій мови і мовлення у науковому, офіційно-діловому, публіцистичному й газетному стилях обох мов; удосконалення практики перекладу з англійської на українську і з української на англійську мову.


 
Yandex.Metrika