In English

 
   

Public relations в міжнародних відносинах

Головною метою викладання курсу «Паблік рилейшнз у міжнародних відносинах» є засвоєння студентами основних засад теорії та практики організації комунікаційних процесів, що відбуваються у сфері міжнародних відносин, а також формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для організації ефективного спілкування фірми або установи з різноманітними представниками зарубіжної громадськості; вивчення та формування громадської думки; організації ПР-кампаній у сфері міжнародних відносин; створення іміджу установи та її керівництва, бренду та фірмового стилю; організації та проведення масових та спеціальних заходів (презентацій, прийомів, прес-конференцій тощо).

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • ключові положення теорії ПР, найважливіші моделі та функції ПР
  • специфіку, різновиди, основні напрямки ПР в головних галузях міжнародних відносин (політичній, комерційній, громадській)
  • ключові соціокультурні фактори, що впливають на процес міжнародної комунікації
  • основні засоби, методи та технології ПР, розраховані на вплив на іноземну громадськість.

Вміти:

  • виконувати самостійно основні завдання, що виникають в процесі організації міжнародних ПР установи або фірми
  • розробляти основні стратегії ПР-кампаній та приймати участь в реалізації таких кампаній
  • самостійно здійснювати заходи по формуванню іміджу фірми, бренду, фірмового стилю.
 
Yandex.Metrika