In English

 
   

Методи та технології соціологічних досліджень

Головною метою викладання дисципліни «Методи і технології соціологічних досліджень» є засвоєння студентами комплексу методів і технологій збирання емпіричної соціологічної та маркетингової інформації при проведенні досліджень ринку, споживача, товару, конкурентного середовища фірми; надання їм навичок здобуття та використання відповідної інформації в процесі реалізації підприємницької, менеджерської, економічної – взагалі, діяльності.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні принципи та методологію організації емпіричних соціологічних досліджень, їх різновиди
  • оволодіти знаннями щодо різноманітних методів соціологічних досліджень / аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент/, особливостей їх використання в практичній діяльності
  • найважливіші технології, що застосовуються при проведенні соціологічних досліджень /розробки проектів та програм досліджень, проектування вибірки, обробки та аналізу інформації і т.ін./
  • основні підходи, необхідні для ефективного використання емпіричної інформації, зокрема: аналізу її надійності, репрезентативності, можливості ектраполяції здобутих даних.

Уміти:

  • визначати методи і технології соціологічних досліджень, які необхідні при аналізі різноманітних проблем маркетингу та бізнесу
  • аналізувати здобуті різноманітними підрозділами результати соціологічних досліджень з метою їх коректного використання в практичній діяльності
  • самостійно розробляти не дуже складні програми та опитувальники для проведення локальних за обсягом опитувань та використання їх результатів в практичній діяльності.
 
Yandex.Metrika