In English

 
   

Управління якістю

Дисципліна «Управління якістю» націлена на ефективну підготовку студентів по проблематиці пов’язаної з розробкою та впровадженням стратегії управління якістю та менеджменту інноваційної діяльності на рівні окремого підприємства чи організації.

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок щодо стратегічного управління якістю при інноваційній діяльності організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Предметом вивчення дисципліни є система та процес стратегічного управління якістю при управлінні інноваційним розвитком підприємств.

 
Yandex.Metrika