In English

 
   

Основи теорії мовної комунікації

Курс «Основи теорії мовної комунікації» входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної філології. Метою курсу є формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі міжкультурної) комунікації, вмінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування, перекладу і у науковому аналізі мовленнєвої взаємодії. Виходячи з зазначеної головної мети, в процесі навчання виконуються такі завдання: введення основних понять та термінологічного тезаурусу, необхідних для засвоєння курсу; введення нового теоретичного матеріалу; розширення та поглиблення попередньо набутих знань теоретичного характеру (лекції та семінари); робота з науковою літературою з актуальних проблем курсу; формування навичок наукового аналізу мовленнєвої взаємодії – лінгвістичного,  соціологічного, прагматичного – за текстами різних жанрів; застосування перекладу як методу аналізу міжкультурної комунікації.

 
Yandex.Metrika