In English

 
   

Порівняльна стилістика англійської та української мов

Головна мета дисципліни – сформувати у студентів наукове уявлення про підсистеми мови (функціональні стилі мови) та засоби мовного вираження, використанням яких зумовлений необхідний ефект висловлювання.

Завданнями вивчення курсу є ознайомлення студентів із сучасним станом дослідження проблем стилістики англійської мови, різними методами стилістичних досліджень, узагальнення та поглиблення знань зі стилістики, засвоєних студентами в курсі англійської мови, розвиток у студентів навичок робити самостійні висновки з спостережень над фактичним мовним матеріалом.

Курс передбачає серії практичних завдань і спрямований на найдоцільнішу організацію самостійної роботи студентів та практичне оволодіння навичками лексичного аналізу англійської мови.


 
Yandex.Metrika