In English

 
   

Порівняльна лексикологія англійської і української мов

Курс «Порівняльної лексикології англійської та української мови» є теоретичним курсом, який допомагає формувати фахівців у галузі філології. Ця дисципліна висвітлює основні питання проблемного характеру, які виникають в теорії мови на сучасному етапі розвитку мовознавства, зокрема компаративістики. В центрі уваги системний характер лексичних явищ, їх тісний зв’язок і взаємозумовленість з граматичною будовою мови; семантика лексики і семантика граматики, теорія опозицій у вивченні лексики, використання дистрибутивного і трансформаційного аналізу.

Головна мета дисципліни полягає в формуванні у студентів цілісного уявлення про лексикологію; на матеріалі і за допомогою англійської та української мов представити основні категорії лексикології, її розвиток і становлення, сучасний етап; висвітити специфічні властивості лексичної системи англійської мови у порівнянні з лексичними системами рідної та споріднених мов.

Основним завданням курсу є підвищення рівня підготовки студентів з теорії мови, що має сприяти науковому розумінню про лексико-семантичну систему англійської мови у порівнянні з українською, специфічні особливості, структурну організацію цієї системи у сучасній англійській та українській мовах.


 
Yandex.Metrika