In English

 
   

Практика усного перекладу (основна іноземна мова)

«Практика усного перекладу» як навчальна дисципліна належить до тих навчальних дисциплін, які забезпечують професійну підготовку студентів за фахом «Переклад». Предметом дисципліни є засвоєння технології перекодування в умовах двомовної медіації, відпрацювання навичок невербальної поведінки перекладача, опанування навичками перекладацького запису, оволодіння прийомами красномовства, досягнення високого рівня загальної культури, засвоєння професійної етики усного перекладача.

Мета дисципліни – вдосконалення студентами набутих на попередніх курсах навичок послідовного і двостороннього перекладу, навичок використання системи записів при послідовному перекладі. Опанування перекладацькими табу. Засвоєння параметрів мовної і комунікативної компетенції. Вдосконалення навичок перекладу з аркушу.


 
Yandex.Metrika