In English

 
   

Практика письмового перекладу (основна іноземна мова)

Предметом навчальної дисципліни «Практика письмового перекладу» є тренінг на практичних заняттях письмового перекладу з англійської мови на рідну текстів, що належать до різних функціональних стилів та жанрів, їх передперекладацького та перекладацького аналізу, та письмового перекладу з української мови на англійську текстів газетного стилю та їх передперекладацького аналізу, а також обґрунтування перекладацьких рішень.

Мета викладання навчальної дисципліни «Практика письмового перекладу з англійської мови на рідну» полягає у тренінгу письмового перекладу на матеріалі текстів одного типу або за однією тематикою (економічні, ділові), наближенні до реальних умов праці.

Мета викладання навчальної дисципліни «Практика письмового перекладу з рідної мови на англійську» полягає в подальшому розвитку навичок і вмінь виконувати аналітичний варіативний пошук, переклад з рідної мови на англійську, аналіз результатів перекладу, у розвитку навичок і вмінь перекладати тексти одного типу, або за однією тематикою.


 
Yandex.Metrika