In English

 
   

Теорія перекладу

Навчальна дисципліна «Теорія перекладу» є фундаментальною дисципліною перекладацького циклу, яка забезпечує професійну підготовку студентів філологічних спеціальностей за фахом «Переклад» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Мета навчальної дисципліни - вивчення закономірностей процесу перекладу і типів перекладацьких відповідностей на основі гносеології та теорії комунікації. Курс знайомить студентів з сучасним станом науки про переклад в Україні і за кордоном, створює теоретичні передумови для засвоєння практичних знань і навичок в галузі перекладу і є необхідною базою для самостійної науково-дослідної роботи студентів з їх основного фаху.

Предметом курсу є теоретичне осмислення лінгвокультурологічних явищ та систематизація необхідних знань з курсу перекладознавства з урахуванням специфіки перекладу, нормативність явищ перекладу та тенденції їх розвитку й функціонування.


 
Yandex.Metrika