In English

 
   

Безпека життєдіяльності

Метою викладання курсу «Безпека життєдіяльності» є формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань з питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання і праці, умінь і навичок щодо запобігання і ліквідації небезпек та надзвичайних ситуацій.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні теоретичні положення безпеки життєдіяльності, зокрема щодо негативних факторів навколишнього середовища (хімічних, фізичних, біологічних та психофізіологічних) і засобів захисту
  • основні теоретичні положення щодо психофізіології людини, зокрема щодо психофізіологічної надійності людини, причин травматизму
  • основні теоретичні положення охорони праці, зокрема щодо засобів створення безпечних умов праці
  • основні теоретичні положення цивільної оборони, зокрема щодо запобігання та поведінці у надзвичайних ситуаціях.

Уміти:

  • виявляти та аналізувати потенційні небезпеки та надзвичайні ситуації
  • застосовувати набуті знання під час вирішення проблем безпеки людини в навколишньому середовищі
  • створювати здорові та безпечні умови життя та праці.
 
Yandex.Metrika