In English

 
   

Релігієзнавство

Головною метою викладання дисципліни «Релігієзнавство» є сприяння загальному розвитку студентів і підготовка їх до самостійного вирішення важливих світоглядних проблем, що виникають перед людиною в сучасному світі.

Вимоги до знань та умінь

 Знати:

  • найбільш ґрунтовні теорії виникнення релігії та її функцій
  • типологію сучасних релігій світу
  • особливості взаємодії релігійних та соціально-культурних та соціально-економічних чинників на різних етапах світової історії
  • основні положення українського законодавства про свободу совісті та релігійних організацій

Уміти:

  • формувати власну позицію щодо проблем сакрального та секулярного;
  • дотримуватися і виконувати вимоги українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації
  • розрізняти особливості конфесійної діяльності релігійних організацій
  • підтримувати і сприяти заходам, спрямованим на відродження релігійної культури нації, на діалог і співробітництво віруючих і невіруючих в ім’я розвитку національної культури.
 
Yandex.Metrika