In English

 
   

Соціологія

Головною метою викладання курсу «Соціологія» є формування у студентів системи знань про основні поняття соціології та, відповідно, вивчення найважливіших елементів суспільного устрою; опанування діалектикою соціологічного аналізу суспільних відносин та розкриття їх закономірностей; розгляд реальних суспільних процесів у сучасних умовах. Курс соціології для студентів економічних спеціальностей викладається з урахуванням специфіки соціальних спільнот, процесів, відносин в сфері праці.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • ключові положення соціологічної теорії, насамперед ті, що пов’язані зі сферами економіки, менеджменту, бізнесу
  • основні етапи розвитку зарубіжної і вітчизняної соціології
  • цілісне уявлення про специфіку соціологічного знання, про місце і роль соціальних факторів і соціальних інститутів в житті суспільства
  • найважливіші тенденції розвитку сучасного українського суспільства
  • основні методи і технології проведення емпіричних соціологічних досліджень.

Уміти:

  • застосовувати набуті знання під час вирішення різноманітних загально соціальних і професійних проблем (організація взаємодії, поміж соціальними суб’єктами, вирішення соціальних конфліктів і т. ін.)
  • проводити самостійно локальні соціологічні дослідження та використовувати їх результати в практичній діяльності.
 
Yandex.Metrika