In English

 
   

Етика

Метою курсу є залучення до фундаментальних моральних та естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі людських відносин і художнього життя з позицій гуманізму.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні положення етичної теорії (насамперед ті, що пов’язані зі сферами бізнесу, міжкультурної та міжособистісної комунікації)
  • основні терміни та поняття етики
  • роль морального чинника в сферах життєдіяльності суспільства і людини.

Уміти:

  • самостійно аналізувати етичні та соціокультурні явища сучасності
  • застосовувати набуті знання у вирішенні етичних проблем та конфліктів під час професійної діяльності, міжособистісного спілкування.
 
Yandex.Metrika