In English

 
   

Аудит

Реформування управління економікою змінило систему контролю за діяльністю господарських структур різних організаційно-правових форм. На сучасному етапі визначився і сформувався зовнішній (незалежний) аудит.

Розвиток аудиторської діяльності в значній мірі залежить від спеціальної підготовки спеціалістів.

Мета: формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб’єктів господарювання.

Завдання: надання студентам знань з основ аудиту; теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів аудиту; практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності та розробки стратегії розвитку підприємства; вміння формувати та обґрунтовувати висновки. Навчити студентів: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту; вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства; прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства; розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення; формувати та обґрунтовувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий стан суб’єктів підприємництва.

Предмет: діяльність суб’єктів господарювання.

 
Yandex.Metrika