In English

 
   

Public relations (в бізнесі)

Метою викладання курсу «Паблік рилейшнз в бізнесі» є забезпечення одного з найважливіших аспектів підготовки сучасного фахівця, в першу чергу маркетолога та менеджера, спрямованого на формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного спілкування фірми, установи з органами державного управління, партнерами, клієнтами, ЗМІ; вивчення та формування громадської думки; організації політичних та інших масових кампаній; створення іміджу установи, фірми та їх керівництва; проведення масових та спеціальних заходів (презентацій, прес–конференцій і т. ін.).

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні завдання та специфіку використання паблік рилейшнз, зв’язків з громадськістю як функції менеджменту
  • основні засоби, методи та технології РR
  • технологію організації РR-кампаній
  • ключові галузі використання РR: політичний, бізнесовий, державний, кризовий.

Уміти:

  • організовувати та проводити основні заходи по спілкуванню організації із громадськістю: прийоми, презентації, виставки та ін.
  • готовити основні форми матеріалів для преси, телебачення та ін. ЗМІ, зокрема, прес-релізи, бекграундери
  • розробляти стратегії проведення піар-кампаній, зокрема, креативні, іміджеві та медіастратегії
  • проводити дослідження (в першу чергу - соціологічні) для потреб організації паблік рилейшнз
  • розробляти основні підходи до формування і корекції іміджів бізнесмена, політика, організації.
 
Yandex.Metrika