In English

 
   

Аудит у зарубіжних країнах

Аудит у зарубіжних країнах – це економічна дисципліна, знання з якої є дійовим інструментом використання якого у господарчій практиці дозволяє ефективно визначати відповідність інформації, що відображена у фінансових звітах дійсному стану підприємств та приймати відповідні управлінські рішення у зовнішньоекономічній діяльності.

Метою вивчення дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах» є отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок з аудиту, навчання їх методично правильно застосовувати прийоми аудиту на практиці, кваліфіковано складати аудиторський висновок.

Реалізація цієї мети потребує вирішення таких завдань:

  • засвоєння сутності міжнародних стандартів аудиту
  • вивчення методів, аналітичних процедур і тестів з аудиту за міжнародними стандартами
  • засвоєння прийомів як складання, так і аналізу аудиторських висновків.

Місце дисципліни у навчальному процесі. Вивчати дисципліну доцільно після опанування курсів таких дисциплін, як «Міжнародні фінанси», «Міжнародне право», «Облік у зарубіжних країнах», «Транснаціональні корпорації», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародні організації».

 
Yandex.Metrika