In English

 
   

Організація праці менеджера

Предметом вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» є загальні закономірності та методи організації управлінської праці та процесу руху документів.

Метою викладання дисципліни «Організація праці менеджера» є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.

 
Yandex.Metrika