In English

 
   

Ораторське мистецтво

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних і практичних основ ораторського мистецтва, що являє собою важливий елемент загальної та професійної культури людини. Передбачається, що за допомогою вміння говорити правильно, переконливо та красномовно спеціаліст-правознавець швидше і повніше розкриє свої фахові знання, вміння, позитивні особисті якості й посяде гідне місце в професійній спільноті та суспільстві.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • головні етапи розвитку ораторського мистецтва; характер його зв'язків із юриспруденцією; імена й досягнення видатних ораторів, які займалися юридичною практикою
  • структурні елементи різних видів судових промов, їх змістове навантаження та функції; правила побудови судової промови
  • основні труднощі, які виникають при роботі зі словарним матеріалом (найбільш характерні помилки, неточності, стилістичні погрішності)
  • основні риторичні засоби підвищення промовистості усного виступу (стилістичні фігури, тропи, крилаті вислови тощо)
  • основні правила техніки мовлення (тривалість, швидкість, гучність), а також вимоги невербальної комунікації (поза, жестикуляція, міміка), дотримання яких є необхідним для забезпечення тривалого та продуктивного контакту з аудиторією.

Уміти:

  • готувати свої виступи таким чином, щоб їх композиція сприяла, а не утрудняла сприйняття змісту
  • будувати промову в усіх відношеннях грамотно, уникаючи грубих помилок, здатних справити негативне враження на аудиторію і цілком або частково перешкодити досягненню мети виступу
  • використовувати усі засоби підвищення промовистості виступу, дотримуючись при цьому міри, не захаращуючи промову зайвими красощами, що розсіюють увагу, стомлюють слухачів і заважають сприйняттю головної думки
  • під час виступу застосовувати методи невербальної комунікації (жести, міміка, погляд), які посилюють ефект промови
  • спілкуватися з аудиторією, не порушуючи вимог до техніки мовлення, правильно визначаючи тривалість виступу, темп, гучність голосу і т.п.
 
Yandex.Metrika