In English

 
   

Адміністративна відповідальність

(Вибіркова навчальна дисципліна з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін)

Навчальна дисципліна передбачає вивчення питань адміністративної відповідальності, систему соціальної профілактики правопорушень, форми та методи діяльності адміністративно-юрисдикційних органів по вияв¬ленню причин та умов, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • систему законодавства про адміністративні правопорушення
  • види адміністративних стягнень, порядок їх застосування
  • особливості адміністративної відповідальності в окремих галузях державного управління
  • систему профілактики правопорушень та способи забезпечення законності в управлінні.

Уміти:

  • орієнтуватися в системі та структурі законодавства, що регулює відносини в сфері державного, в тім числі адміністративного примусу
  • тлумачити чинне законодавство про адміністративні правопорушення
  • правильно застосовувати норми законодавства про адміністративні правопорушення.
 
Yandex.Metrika