In English

 
   

Актуальні проблеми теорії держави та права

(Цикл дисциплін самостійного вибору університету та студента)

Навчальна дисципліна передбачає узагальнення та поглиблене висвітлення теоретичних питань права після вивчення основних галузевих дисциплін.

Основна увага приділяється закріпленню правового понятійного апарату, більш ґрунтовному засвоєнню питань функціонування держави ы права, теоретичних засад правотворчості і правозастосування. Формується цілісне розуміння фундаментальних правових явищ і тенденцій розвитку сучасного права.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні правові дефініції
  • теоретичні підвалини правотворчості
  • характеристику і ієрархію джерел права
  • етапи реалізації права
  • шляхи формування правосвідомості і високої правової культури суспільства і особи.

Уміти:

  • правильно визначати стадії правозастосовчого процесу
  • правильно вживати юридичну термінологію при складанні процесуальних документів
  • орієнтуватися в процесах розбудови правової системи України на сучасному етапі.
 
Yandex.Metrika