In English

 
   

Проектний менеджмент

Основною метою викладання курсу «Проектний менеджмент» є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ управління проектами, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів проектного управління в сучасних економічних умовах.

 
Yandex.Metrika