In English

 
   

Переклад другої іноземної мови (іспанської.)

Навчальна програма з перекладу другої іноземної мови (іспанської) призначена для студентів напряму «Філологія: Переклад» Інституту міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права, де здійснюється підготовку з двох іноземних мов майбутніх перекладачів-референтів для роботи в галузях міжнародної економіки, фінансів, маркетингу, правознавства, перекладу. Підготовка студентів має професійно спрямований характер, тому її мета і зміст в першу чергу визначено професійними комунікаціями і пізнавальними потребами майбутніх фахівців.

Потреба знань з перекладу другої іноземної мови для студентів факультету міжнародної комунікації за фахом «Переклад» зростає тому, що в Україні створюються численні спільні підприємства, виникає потреба у фахівцях з лінгвістичної ї міжкультурної комунікації для реалізації ефективних контактів з зарубіжними партнерами.

Завдання навчальної дисципліни, згідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти полягає у формуванні плюрилінгвальної та плюрикультурної компетенції кожного індивіда, яка виражається у його здатності користуватися мовами з комунікативними цілями і брати участь у міжкультурному спілкуванні, коли людина, що розглядається як соціальний агент, має різні ступені володіння кількома мовами та досвід кількох культур.

Підготовка спеціаліста за фахом «Перекладач з двох іноземних мов» неможлива без оволодіння двома іноземними мовами: англійською як мовою міжнародних відносин та іспанською як другою за розповсюдженістю у світі.

Досвід, який у значній мірі був накопичений саме в іспаномовних країнах як у галузі політики, так і економіки та науки надає особливе значення такого оволодіння іспанською мовою як другою іноземною, яке не тільки дає можливість вільно практично володіти нею, але й дає можливість професійно займатися перекладами з однієї мови на іншу у різних сферах людської діяльності: сфері суспільної та політичної діяльності, соціально-культурній, соціально-побутовій, та сфері загальних ділових відносин.

Відповідно Загальноєвропейських рекомендацій мета навчання перекладу іспанської як другої іноземної для спеціальності «Перекладач з двох іноземних мов», є комплексною. Вона передбачає формування у студентів:

а) теоретичних знань з теорії перекладу з іспанської мови на державну (українську) та з державної та рідної на іспанську,

б) практичних умінь восьми видів перекладу В1-рівню складності другої іноземної мови (до цього –А2):

  1. письмовому перекладу - диктанту з другої іноземної мови на державну та рідну текстів у межах побутових ситуацій та ситуацій ділового спілкування
  2. письмовому реферативному перекладу статей економічного змісту
  3. письмовому перекладу з другої іноземної мови на державну та рідну та з рідної (державної) на другу іноземну деяких типів ділових листів, телексів, факсів, тощо
  4. усному послідовному перекладу діалогічного та монологічного мовлення з другої іноземної мови на рідну чи державну у межах побутової тематики (знайомство, розповідь про себе про рідне місто, тощо), та загальної ділової тематики (телефонні розмови, пов’язані з призначенням зустрічі, обговорення її мети та заява намірів ведення ділових переговорів, тощо)
  5. усному перекладу «з аркушу» нескладних ділових текстів (наприклад, нескладних ділових листів)
  6. письмовому перекладу рекламних матеріалів та статей економічного змісту
  7. письмовому перекладу текстів контрактів та угод
  8. усному «подвійному» перекладу середнього рівню складності діалогічного мовлення у межах загальної ділової тематики.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Angel Felices Lago, Cecilia I. Ruiz Lopez. Espa?ol para el comercio Internacional- Madrid, Ed.:Edinumen, 2004. – 200 p.

2. Калустова О.М. Бизнес-курс испанского языка: Учебное пособие. К.: ООО “ИП Логос”, 2003. – 448 с. – Исп. (Серия «Вас ждёт успех!») (базовий підручник)

3. Бегонья Прието Пераль. Бизнес испанский за 30 дней: Учебное пособие. – К.: Методика, 2002. – 320 с. (базовий підручник)

4. Алесіна Н.М., Виноградов В.С. Теорія та практика перекладу: Іспанська

мова: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 207 с. Ісп., укр., рос.

5. Іспанська мова: економіка і фінанси / Е.Шевкун, О.Обручнікова. – К.:

ВВП «КОМПАС», 2000. – 192 с. – Ісп., укр. (базовий підручник)

6. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Испанский язык. Учебник. – М.: «ЧеРо», 2001. – 424 с. (базовий підручник)

7. Мирам Г.Э. Переводные картинки. Профессия: переводчик. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 336 с.

8. Josefa G?mez de Enterr?a-Correspondenca Comercial. - Madrid: Ed. Sociedad General Espa?ola de Librerias, 1991.

9. Арсуага-Герра М. Испанский язык для делового общения. Учебное пособие. – М.:Черо, 2005. – 304 с.

10. Felices Lago A., Ruiz Lopez C. Espa?ol para el comercio internacional. – Madrid: Edinumen, 2004. – 200 paginas.

Додаткова

1. Канонич С.И. Справочник по грамматике испанского языка. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 1991 с.

2. Добкина М.Д. и др. Испанский язык. Деловая поездка за рубеж. / М.Д.Добкина, Л.В.Галкина, М.Л, Заседателева. – М.: Высш. шк., 1990. – 228 с.

3. Фирсова Н.М. Испанский речевой этикет: Справ. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1991. – 174 с.

4. Словарь деловой переписки: русский, английский, немецкий, итальянский, испанский / Сост. Н.С.Андрющенко. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2001. – 320 с.

6. Седова Т.В. Финансы и менеджмент. Уч. пособие н-а испан. яз. – М.: Издательство «Менеджер», 2001. – 144 с.

Дисципліну викладають:

Ст. викл кафедри романо-германських мов Онищенко М.Ю., викл. Заяць О.С., викл. Плющай О.О.

 
Yandex.Metrika