In English

 
   

Переклад другої іноземної мови (німецької.)

Навчальна програма з перекладу другої іноземної мови (німецької) призначена для студентів напряму «Філологія: Переклад» Інституту міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права, де здійснюється підготовка з двох іноземних мов майбутніх перекладачів-референтів для роботи в галузях міжнародної економіки, фінансів, маркетингу, правознавства, перекладу. Підготовка студентів має професійно спрямований характер, тому її мета і зміст в першу чергу визначено професійними комунікаціями і пізнавальними потребами майбутніх фахівців.

Потреба знань з перекладу другої іноземної мови для студентів Інституту міжнародної комунікації за фахом “Переклад” зростає тому, що в Україні створюються численні спільні підприємства, виникає потреба у фахівцях з лінгвістичної і міжкультурної комунікації для реалізації ефективних контактів з зарубіжними партнерами.

Завдання навчальної дисципліни, згідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти полягає у формуванні плюрилінгвальної та плюрикультурної компетенції кожного індивіда полягає у здатності користуватися мовами з комунікативними цілями і брати участь у міжкультурному спілкуванні, коли людина, що розглядається як соціальний агент, має різні ступені володіння кількома мовами та досвід кількох культур.

Підготовка спеціаліста за фахом «Перекладач з двох іноземних мов» неможлива без оволодіння двома іноземними мовами: англійською як мовою міжнародних відносин та німецькою як мовою дипломатії.

Досвід, який у значній мірі був накопичений саме у німецькомовних країнах як у галузі політики, так і економіки та науки надає особливе значення такого оволодіння німецькою мовою як другою іноземною, яка не тільки дає можливість вільно практично володіти нею, але й дає можливість професійно займатися перекладами з однієї мови на іншу у різних сферах людської діяльності: сфері суспільної та політичної діяльності, соціально-культурній, соціально-побутовій, та сфері загальних ділових відносин.

Відповідно Загальноєвропейських рекомендацій мета навчання перекладу німецької як другої іноземної для спеціальності «Перекладач з двох іноземних мов», є комплексною.

Вона передбачає формування у студентів:

а) теоретичних знань з теорії перекладу з німецької мови на державну (українську) та з державної та рідної на німецьку

б) практичних умінь восьми видів перекладу В1-рівню складності другої іноземної мови (до цього А2):

  • письмовому перекладу – диктанту з другої іноземної мови на державну та рідну текстів у межах побутових ситуацій та ситуацій ділового спілкування
  • письмовому реферативному перекладу статей економічного змісту
  • письмовому перекладу з другої іноземної мови на державну та рідну та з рідної (державної) на другу іноземну деяких типів ділових листів, телексів, факсів, тощо
  • усному послідовному перекладу діалогічного та монологічного мовлення з другої іноземної мови на рідну чи державну у межах побутової тематики (знайомство, розповідь про себе про рідне місто, тощо), та загальної ділової тематики (телефонні розмови, пов’язані з призначенням зустрічі, обговорення її мети та заяви намірів ведення ділових переговорів, тощо)
  • усному перекладу «з аркушу» нескладних ділових текстів (наприклад, нескладних ділових листів)
  • письмовому перекладу рекламних матеріалів та статей економічного змісту
  • письмовому перекладу текстів контрактів та угод
  • усному «подвійному» перекладу середнього рівню складності діалогічного мовлення у межах загальної ділової тематики.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.,2003. (базовий підручник)

2. Роганова З.Е. Перевод с русского языка на немецкий. – М.,1971.

3. Салькова В.Е. Пособие по переводу экономических текстов с немецкого языка. – М., 2004 (базовий підручник)

4. Слепович В.С. Курс перевода – Минск, 2001.

5. Стрелковский Г.М., Латышев Л.К. Научно-технический перевод. – М.,1980.

Додаткова

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.,1975.

2. Ицкович В.А. Языковая норма. – М.,1968.

3. Казакова Т.А. Практические основы перевода – СПб., 2000.

4. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М.,1973.

5. Курелла А. Теория и практика перевода // Мастерство перевода. – М.,1959.

6. Мирам Г.Э. Переводные картинки. Профессия: переводчик. – Киев, 2001.

Дисципліну викладають:

Доцент кафедри романо-германських мов к.іст.н. Берестень О.Є., ст.викл. Міхлик О.О., ст.викл. Багрова Н.М., ст. викл. Борисевич І.П., ст.викл. Радаєва Г.Д., викл. Матвієнко Н.О.

 
Yandex.Metrika