In English

 
   

Історія філософії

Головною метою викладання курсу навчальної дисципліни «Історія філософії» є формування системи знань про походження, зміст, історичні етапи розвитку філософського знання; розширення у студентів кола загально історичних знань.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • головні етапи історії світової філософії та її органічної складової – української філософії
  • проблематику основних розділів філософії (онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії)
  • тенденції розвитку та проблематику сучасної філософії
  • основні концепції, що визначають головні поняття та фактори розвитку філософського знання
  • ознаки класичного та некласичного типу філософування

Уміти:

  • формулювати та обґрунтовувати власну світоглядну позицію, враховуючи досвід світової та вітчизняної філософії
  • визначати поняття «філософія» та «філософування» та знаходити їх прояви в історії духовної культури
  • розрізняти поняття «філософське вчення», «філософська школа», «філософський напрямок».
 
Yandex.Metrika