In English

 
   

Управління інноваційними проектами

Основною метою викладання курсу «Управління інноваційними проектами» є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ управління інноваційними проектами, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів проектного управління умовах інноваційної економіки.

 
Yandex.Metrika