In English

 
   

Історія української культури

Головною метою викладання курсу «Історія української культури» є формування у студентів системи знань про основні поняття національної культури в ґенезі світового співтовариства; повернення до витоків українського народу та до загальнолюдських цінностей; орієнтації молоді на поважне відношення до національно-культурних досягнень та особливостей розвитку матеріальної та духовної культури. Вивчення курсу допомагає молодому поколінню пізнавати не тільки історію української культури, а й усвідомлювати глибинні зв’язки зі світовим співтовариством з більш успішною інтеграцією в світовий культурний простір, дозволяє подолати відчуженість від найбільш відомих досягнень культури.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

 • ключові поняття культури, її структуру та функції, місце у системі світової цивілізації
 • еволюцію культури у період первісної доби
 • умови виникнення, особливе та спільне у культурі Київської Русі
 • взаємозв’язки стародавньої української культури з античною культурою
 • світоглядні та стильові особливості середньовічної культури України та Європи
 • взаємовпливи українського Відродження з ренесансною культурою північноєвропейською культурного простору
 • розвиток художніх стилів України у ХVІІ - ХVІІІ ст. 
 • досягнення української культури ХІХ ст., характеристику нових мистецьких стилів цього періоду
 • основні тенденції розвитку української культури в ХХ – ХХІ ст.

Уміти:

 • аналізувати основні риси і прояви різних мистецьких стилів
 • оцінювати ступінь впливу на формування культури різних історичних періодів суспільних, політичних, ідеологічних, економічних факторів
 • порівнювати прояви української культури з іншими культурними регіонами світу, знаходити спільні та особливі риси
 • формувати власне ставлення до процесів та стилів української культури та висловлювати власну думку з цього приводу
 • застосовувати знання отримані у процесі вивчення курсу “Історія української культури” на інших предметах навчальної програми та у повсякденному житті.
 
Yandex.Metrika