In English

 
   

Історія України

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія України» є ознайомлення студентів з особливостями соціально-економічного розвитку України, еволюцією політичної системи та процесами державотворення на різних етапах вітчизняної історії.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

 • основні етапи історичного розвитку державності в Україні
 • особливості розвитку державних утворень на території України у первісний та середньовічний період
 • умови політичного та економічного розвитку українських земель у складі інших держав
 • специфіку визвольної боротьби та національних рухів в Україні
 • еволюцію концепції державотворення на різних етапах розвитку України
 • політику національних урядів України періоду національно-демократичної революції
 • особливості політичного, соціально-економічного та духовного розвитку України у складі СРСР
 • проблеми розвитку сучасної України.

Уміти:

 • аналізувати політичні та соціально-економічні процеси історії України
 • оцінювати ступінь впливу на еволюцію України різних історичних періодів суспільних, політичних, ідеологічних, економічних факторів
 • формувати власне ставлення до процесів, що відбувалися та відбуваються в Україні та висловлювати думку з цього приводу
 • застосовувати знання, отримані у процесі вивчення курсу «Історія України» на інших предметах навчальної програми та у повсякденному житті.
 
Yandex.Metrika