In English

 
   

Історичний досвід економічних реформ

Головним завданням запропонованого спецкурсу є вивчення господарських реформ у найбільш розвинутих країнах Заходу переважно після Другої світової війни. До цього періоду розглядається процес становлення форм і методів державного регулювання ринкових відносин у США на прикладі реформ початку XX ст. і «нового курсу» президента Ф.-Д. Рузвельта. До матеріалу спецкурсу включено також дві теми, пов'язані з економічною трансформацією соціалістичних планових господарств країн Східної Європи в посткомуністичний період і специфікою поетапного реформування китайської економіки в напрямку ринкових перетворень, що особливо повчально для нас.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні історичні передумови щодо проведення економічних реформ в провідних переважно у другій половині ХХ ст.
  • основні методи, засоби та принципи проведення економічних реформ в провідних країнах світу
  • основні наслідки, позитивні та проблемні фактори проведення економічних реформ

Уміти:

  • вільно орієнтуватися у сучасній соціально-економічній ситуації та відокремлювати фактори, які є показником щодо впровадження реформ
  • бути спроможним розробляти певні рекомендації щодо засобів та конкретного змістовного наповнення реформування
  • передбачувати та прогнозувати можливі наслідки проведення реформ.
 
Yandex.Metrika