In English

 
   

Культура наукової мови

Мета дисципліни – підвищення загальної мовної культури студентів в усній та писемній формах наукового стилю, удосконалення їх знань й умінь з кожного мовного рівня, засвоєння відповідних теоретичних відомостей та усталених мовних норм сучасної української мови у науковому стилі.

Завдання дисципліни:

  • вивчення теоретичних засад нормативності української мови та поняття норми як основи сучасної української мови
  • володіння нормами літературної мови, вміння користуватися її виражальними засобами в різних умовах наукового спілкування відповідно до мети і змісту висловлювання
  • сприяти підвищенню мовленнєвої культури, сформувавши мовне чуття за допомогою низки вправ і завдань
  • вивчення особливостей фонетичних, морфологічних, лексикологічних та фразеологічних явищ в науковому стилі
  • вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування та вибору потрібних засобів через їх зіставлення з наявними варіантами
  • повторення та закріплення складних моментів українського правопису, важливих для наукового стилю
  • вироблення у студентів навичок усного мовлення як важливого чинника інтелектуального і професійного рівня майбутнього спеціаліста
  • виховати естетичне ставлення до мови, почуття особистої відповідальності за власну мовну поведінку і за стан мовленнєвої культури суспільства
  • вивчення українського мовного етикету, особливостей його функціонування в офіційних ситуаціях.
 
Yandex.Metrika