In English

 
   

Мовна модель сучасного інформаційного простору

Мета дисципліни – усвідомлення вагомості функціонування української мови при створенні мовної моделі сучасного інформаційного простору, підвищення загальної мовної культури студентів в усній та писемній формах, удосконалення їх знань й умінь з кожного мовного рівня, засвоєння відповідних теоретичних відомостей та усталених мовних норм сучасної української мови, вміння використовувати різноманітні методи і засоби побудови мовної моделі сучасного інформаційного простору.

Завдання дисципліни:

  • ознайомлення студентів з ключовими поняттями, важливими для створення мовної моделі сучасного інформаційного простору
  • розуміння системності опису мовних явищ при створенні мовної моделі сучасного інформаційного простору
  • усвідомлення і застосування регіональної і культурно-мовної специфіки у підходах до подачі й інтерпретації будь-яких мовних явищ
  • вивчення стильової диференціації української мови, її джерел та умов існування
  • з’ясування фонетичних, графічних, граматичних та лексичних особливостей мовної моделі сучасного інформаційного простору
  • вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування та вибору потрібних засобів через їх зіставлення з наявними варіантами при створенні мовної моделі сучасного інформаційного простору
  • навчити студентів будувати мовну модель усного спілкування як одного з важливих чинників інтелектуального і професійного рівня майбутнього спеціаліста.
 
Yandex.Metrika