In English

 
   

Політологія

Навчальна дисципліна «Політологія» дозволяє студентові оволодіти основами політичних знань; сприяє формуванню у студентства активної громадянської позиції. Оволодіння основами політичних знань дозволяє поставити на наукову основу формування у студентів розуміння загальних засад демократичного процесу, функціонування партійно-політичної системи, заснованої на засадах багатопартійності та ідеологічного і політичного плюралізму; політологія сприяє формуванню у студента розуміння принципів взаємовідносин між правовою демократичною державою та громадянським суспільством, а також - неприйняття недемократичних, тоталітарних форм політичного життя. Такі знання є важливим елементом виховання у студентів політичної орієнтації на втілення у життя загальнолюдських цінностей, загальноєвропейської політичної ментальності на розбудову в Україні правової демократичної держави.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • основні категорії та поняття політології
  • теоретичні визначення політології
  • основні теми політології
  • основні ідеї та течії політологічної думки.

Уміти:

  • практично застосовувати теоретичні політологічні знання
  • аналізувати складні явища внутрішньої та зовнішньої політики
  • відповідно та адекватно реагувати щодо виконання громадських обов?язків
  • відрізняти політичні явища демократичного характеру від недемократичних форм політичної культури
  • орієнтуватися на формування політичної культури та свідомості, які засновані на загальнолюдських цивілізаційних цінностях.

 
Yandex.Metrika