In English

 
   

Сучасна українська література

Мета дисципліни – надати студентам знання про основні закономірності розвитку сучасної української літератури та навчити їх визначати домінуючі аспекти творчості видатних представників різних літературних напрямів, висвітлити основні поняття теорії літератури як засобу кращого розуміння й міцнішого засвоєння художніх творів і явищ літературного процесу, що забезпечує належний рівень літературної освіти.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • відомості про життя та творчість письменників, передбачених програмою
  • основні теоретичні поняття, що розглядалися в процесі вивчення конкретних творів
  • суспільно-історичний контекст та особливості розвитку сучасної української літератури
  • основні стильові тенденції сучасної української літератури
  • зміст вивчених художніх творів і їх місце в українській літературі.

Уміти:

  • визначати місце і роль митця в літературному процесі доби та в контексті національної і світової літератур
  • з’ясовувати зв’язок між світоглядом письменника та його творчістю
  • аналізувати літературний твір в ідейно-художньому аспекті, визначати його оригінальність, новаторство та особливості індивідуального стилю автора
  • проводити паралелі між змістом творів, їх проблематикою, провідними мотивами і співвідносними з ними національними та загальнолюдськими поняттями.
 
Yandex.Metrika