In English

 
   

Сучасна українська мова

Мета дисципліни – надати студентам знання з теорії сучасної української мови та навчити їх практичному застосуванню лінгвістичних явищ і розбору основних одиниць у структурно-семантичному аспекті, показати нормативність явищ, тенденції їх розвитку й функціонування.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • норми сучасної української мови
  • особливості орфоепічних, фонетичних, морфологічних, лексикологічних, фразеологічних, словотвірних та синтаксичних явищ української мови
  • лінгвістичні концепції, визначення і класифікації мовних одиниць різних рівнів, сукупність яких визначає технологію навчального процесу

Уміти:

  • володіти навичками вільного, комунікативно виправданого користування мовними засобами у різних формах і сферах мовлення
  • вільно оперувати базовими поняттями сучасної української мови, їх диференційними ознаками та дефініціями, що допоможе краще зрозуміти системні зв’язки між одиницями різних рангів
  • комплексно аналізувати тексти як складні системно-структурні утворення з розгалуженими зв’язками між елементами різних рівнів з погляду їх стилістичної диференціації, лексичного наповнення та синтаксичної будови.
 
Yandex.Metrika