In English

 
   

Латинська мова для спеціальності «Право»

Викладання латинської мови для майбутніх юристів передбачає використання професійно-орієнтованої системи навчання, спрямованої на засвоєння та розуміння професійної юридичної термінології.

Завдання навчальної дисципліни «Латинська мова» згідно вимогам Болонської системи освіти, полягає в оволодінні теоретичним і лексичним матеріалом, який є основним продуктивним матеріалом для утворення словникового фонду в сучасних іноземних мовах та його вживання в професійній процесуальній діяльності.

Поряд з науковою та практичною метою вивчення латинської мови переслідує також виховну та освітню ціль, що забезпечує духовну спільність гуманітаріїв світу.

«Alma mater» є невичерпною скарбницею мудрості. Розуміння античних джерел є пошуком моральних критеріїв, прилучення до духовних цінностей, виховання благородства, честі, порядності, відразу до жорстокості, зрадництва, цинізму.

Наприкінці курсу навчання «Латинської мови» студенти повинні

знати

  • основні закономірності функціонування латинської мови (словотворення у тому числі);

вміти

  • використовувати набуті знання при вивченні сучасних іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської) та свідомо використовувати латинську юридичну термінологію в професійній діяльності

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова

1. Скорина Л.П. і др. Porta antique. – Київ, 1994. (базовий підручник)

2. Малінін А.М. Латинско-русский словар. – М., 1962.

3. Дворецкий Л.С. Латинско-русский словар. – М., 1962.

4. Кун А.В. Легенды и мифы Древней Греции. – М., 2000.

Додаткова

1. Товстик Е.К. Латинский язык .– М., 1966.

2. Козаржевский Л.Ч. Учебник латинского язика. – М., 1971.

3. Тронский С.А. История Рима. – М., 1968.

4. Боровский Л.Н. Античная література. – Л., 1965.

5. Утченко С.Л. Стародавній Рим. – К., 1952.

6. Caesar – Commentarii de Bello Gallico. Roma, 1918.

7. Sallustius – Conjuratio Catilinae R., 1902.

8. O.Block et W.Wartburg, Dictionnaire etymologue de la langue francaise. – Paris, 1950.

9. Carmen scholasticum «Gaudeamus».

Дисципліну викладає:

Ст. викл. кафедри романо-германських мов Ратомська Л.В.

 
Yandex.Metrika