In English

 
   

Німецькa мовa (для студентів заочної форми навчання)

Головною метою вивчення німецької мови у немовному ВНЗ є практичне володіння цією мовою, що передбачає при заочному навчанні формування вміння самостійно читати літературу з фаху для отримання інформації з іншомовних джерел.

В умовах заочного навчання такі види мовленнєвої діяльності, як усне мовлення (мовлення та аудіювання) і письмо використовуються протягом усього курсу як засіб навчання. Переклад (усний і письмовий) на протязі всього курсу використовується:

а) як засіб навчання;

б) для контролю розуміння прочитаного тексту;

в) як можливий засіб передачі отриманої під час читання інформації.

У процесі досягнення мети навчання вирішуються завдання, що сприяють підвищенню загальноосвітнього та культурного рівня студентів.


 
Yandex.Metrika