In English

 
   

Англійська мова для аспірантів та здобувачів

Основною метою курсу іноземної мови для аспірантів та пошукачів є досягнення рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечує необхідну для фахівця комунікативну спроможність в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання курсу полягає в удосконаленні й подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з іноземної мови набутих в обсязі вузівської програми.

Після закінчення курсу аспірант або здобувач повинен вміти:

  • отримувати необхідну інформацію з наукових, науково-популярних та суспільно-політичних джерел, вдосконалюючи навички проглядового, ознайомчого, інформативного та глибинного читання;
  • виконувати усний та письмовий переклад з іноземної мови демонструючи володіння перекладацькою трансформацією, безсловниковим перекладом, контекстуальними замінами різних типів;
  • складати іноземною мовою анотації та реферати до статей, доповідей, матеріалів досліджень тощо.
  • володіти навичками письма, достатніми для викладення змісту прочитаного, написання доповідей і повідомлень, приватних та ділових листів, оформлення інших основних видів документації ( в т.ч. заявок на участь у конференції, складання резюме тощо);
  • самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби дослідження, експеримент, обробку даних, висновки та інші аспекти наукової роботи;
  • спілкуватися за загально-побутовою та професійною тематикою, володіти навичками монологічного та діалогічного мовлення (темп висловлювання 200-250 слів на хвилину);
  • сприймати і розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах професійної та побутово-ситуативної тематики нарівні 85-90% інформації.
 
Yandex.Metrika