In English

 
   

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність
Дніпропетровського університету імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
у 2012 році

«Гарячі» міжнародні можливості - 2012:

Академічні програми
Наукові програми
Культурні програми
Соціальні проекти
Фахові програми
Трудові програми
Літні школи
Конкурси і гранти
-2012


Міжнародна діяльність
Дніпропетровського університету імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
у 2011 році

Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету імені Альфреда Нобеля є:
 • членство у визнаних світовою спільнотою обєднаннях;
 • міжнародні проекти (загальноуніверситетські та групові);
 • програми міжнародної мобільності для викладачів та студентів;
 • наукові( конференції, семінари, публікації, дослідження);
 • академічні( вивчення іноземної мови, навчання в іноземних ВНЗ, післядипломне навчання);
 • соціальні( зв’язки з НУО, волонтерські проекти, екологія, доброчинність;
 • культурні та спортивні ( фестивалі, змагання, конкурси, виступи);
 • професійні( стажування, тренінги, круглі столи);
 • трудові(робота у таборах, фізична праця, читання лекцій у ВНЗ-партнерах (для викладачів)).
 • міжнародні комунікаційні заходи;
 • участь у інформаційних заходах та івентах;
 • включення Університету імені Альфреда Нобеля до міжнародних баз ВНЗ та інших інформаційних джерел;
 • участь у ТБ-програмах;
 • система управління комунікаціями;
 • соціальна корпоративна відповідальність Університету як важлива складова міжнародного іміджу.
Ефективність управління міжнародною діяльністю університету залежить від чіткого визначення цілей, стратегії і тактики розвитку міжнародної діяльності закладу, його активності, досвіду роботи та, найголовніше, чітких комунікацій всередині Університету ім. А.Нобеля, між функціональними одиницями, та ззовні.

1. МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ ТА МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
2. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ
3. МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
4. МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАХОДИ
5. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МІЖНАРОДНОЇ АКТИВНОСТІ

Міжнародна діяльність- 2010 рік

Членство Університету імені Альфреда Нобеля  у визнаних світовою спільнотою обєднаннях

1

Велика

Хартія університетів

2007

2

Міжнародна Асоціація

університетів (IAU)

2009

3

Асоціація університетів чорноморського

регіону (BSUN)

2009

4

Мережа управління знаннями молодих менеджерів у

Центральній і Східній Європі

(AGRIMBA)

2010

5

Європейська асоціація університетів (EAU)

2011

Співробітництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
з іноземними партнерами

18 лютого 2011 р. газета «Зеркало недели» опублікувала статтю «Дорогу осилит тот, кто правильно выбрал направление», де приводяться рейтинги українських навчальних закладів на підставі місць, які вони посіли у світовому рейтингу університетів «Вебометрика», що розраховується з 2004 р.

Рейтинг визначається на підставі присутності доменів ВНЗ у світовому інформаційному просторі. Приємно відзначити, що за цим рейтингом Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля ввійшов до 50 кращих університетів України, посівши 41 позицію. Це стало можливим за рахунок активної співпраці з вищими навчальними закладами світу – підписано 20 договорів про співпрацю, де вказані конкретні програми дій та які постійн доповнюються додатковими угодами.

 

Країна

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

 

Дата підписання угоди

Напрямки співробітництва

Назва

 

1

Польща

 

Warsaw Academy of Computer Science and Management

25.04.2003

 • реалізація дослідницьких і навчальних програм
 • професійна освіта і навчання
 • організація конференцій і семінарів
 • обмін викладачів та студентів

 

2

Польща

Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

28.10.03

 • Проведення спільної дослідної та/або дидактичної роботи
 • Реалізація культурних програм
 • Обмін науково-педагогічними працівниками, представниками керівництва університетів з метою розвитку та поглиблення взаємного співробітництва
 • Обмін інформацією, матеріалами, науковими публікаціями у сферах, що входять до кола інтересів обох університетів
 • Обмін студентами

3

Польща

Rzeszow University of Technology

2003

 • Проведення спільних наукових досліджень
 • Обмін публікаціями, науковими матеріалами
 • Обмін науково-педагогічними працівниками
 • Участь у конференціях і конгресах
 • Обмін студентами                             

4

Росія

Международная Академия экономического развития народов мира «Элита» (Москва)

06.06.2003

 • Розвиток  науково-дослідницької і освітньої співпраці у сферах, що представляють взаємну вигоду
 • Спільні освітні програми та проекти для обміну ідеями, інформацією і технологіями
 • Можливість створювати факультети, інститути, коледжі, центри з метою реалізації спільних програм, проектів,у сфері освіти та науково-дослідницької діяльності
 • Консорціум Університетів відкритий для усіх освітніх та науково-дослідницьких закладів Росії, України та інших країн

5

Росія

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

9.07.2003

 • Консультаційно-аналітичне співробітництво між університетами: взаємний обмін учбовими планами, програмами курсів, методичними розробками
 •  Запрошення провідних вчених університетів для читання курсів лекцій
 • Стажування студентів, аспірантів, докторантів, перепідготовка викладачів
 • Надання можливості використання бібліотек університетів їх студентами, аспірантами, спеціалістами і викладачами
 • Вивчення ринку освітніх послуг і розробка проектів, що пов’язані з можливостями отримання дипломів про вищу освіту Росії в Україні  і України у Росії
 • Вивчення ринку освітніх послуг за програмою МВА, розробка і провадження проектів
 • Проведення літніх шкіл для студентів, аспірантів та молодих викладачів
 • Проведення спільних наукових досліджень, формування спільних тимчасових творчих колективів, спільна реалізація міжнародних проектів
 • Організація та проведення спільних міжвузівських і міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад

6

Англія

The London School of Business and Management

22.01.04

 • Університет буде частково або повністю навчання студентів за програмами ЛШБМ (Лондонська школа Бізнесу та менеджменту) у своєму вузі у Дніпропетровську. Потім студенти продовжують частину програми ЛШБМ у Лондоні, де вони завершують своє навчання і отримують сертифікат про присудження академічної ступені, або диплом.

 

7

США

Portland State University

5.06.2005

 • Обмін факультетами
 • Відвідування викладачами
 • спільні дослідницькі проекти
 • організація спільних конференцій, семінарів, симпозіумів та літніх шкіл
 • спільні публікації матеріалів дослідження

8

Польща

 

Wyzsza Szkola Biznesu National Louis University

19.10.2006

 • можливість підготовки спільної учбової програми за спеціальністю «Фінансовий менеджмент»
 • обмін студентами у сфері виробничої та переддипломної практики
 • підготовка і участь у суспільних наукових конференціях
 • розширення наукової діяльності за допомогою публікацій у наукових журналах

9

Швеція

Gotland University

07.12.2007

 • взємообмін між факультетами
 • нанесення спільних візитів
 • співробітництво у дослідницьких роботах
 • організація спільних конференцій,семінарів, симпозіумів та літніх шкіл
 • спільна публікація матеріалів дослідницьких робіт
 • взаємообмін студентами
 • сприяння мобільності та працевлаштування студентів

10

 

Польща

 

Helena Chodkowska University of Management and Law in Warsaw

2009

 • взємообмін між факультетами
 • нанесення спільних візитів
 • співробітництво у дослідницьких роботах
 • організація спільних конференцій,семінарів, симпозіумів та літніх шкіл
 • спільна публікація матеріалів дослідницьких робіт
 • взаємообмін студентами
 • сприяння мобільності та працевлаштування студентів
 • спільні телевізійні програми

11

Польща

 

Higher Human Sciences – Economic School in Lodz

27.04.2009

 • обмін студентами та науково-педагогічними кадрами в межах спільного проекту «Польсько-український університет on-line»
 • створення міжнародної асоціації вищих навчальних закладів недержавної форми власності
 • сприяння співпраці у різних галузях наукових досліджень, зокрема у сфері економічних, гуманітарних і соціальних наук
 • організація спільних конференцій, семінарів, симпозіумів та літніх шкіл

12

Республіка Корея

 

 

Solbridge International School of Business Woosong University

 

29.04.2009

 • обмін викладачами/співробітниками
 • обмін студентами старших/молодших курсів
 • обмін науковими матеріалами, публікаціями та інформацією
 • обмін в культурній сфері
 • спільні конференції та навчальні програми
 • спільні дослідницькі заходи та публікації

13

Оман

University of Nizwa, Sultanate of Oman (SEMIS)

28.01.2010

 • співробітництво з представниками факультетів SEMIS стосовно дослідницьких робіт
 • організація спільних семінарів в Університеті для усього факультету на тему спільних досліджень
 • публікація спільних статей стосовно результатів досліджень  у спеціалізований журнал
 • презентація результатів дослідження на міжнародних конференціях
 • організація спільної виробничої практики для студентів та молодих спеціалістів
 • візити професорського складу до Університетів
 • співробітництво з основними дослідниками в області даного дослідницького проекту під назвою «Віртуальні мультинаціональні корпорації та розвиток бізнесу»

 

14

Польща

Kozminski University

23.06.2010

 • обмін студентів та штату університету
 • наукові дослідження
 • просування спільних проектів
 • сторони починають працювати над сумісним виконанням організації навчального процесу міжнародної мобільності студентів та викладачів
 • друга сторона підтримує українсько-польський форум "Україна і Польща: кроки в напрямку загального освітнього простору" 26-28 жовтня 2011 року та погоджується взяти в ньому участь
 • сторони погоджуються співпрацювати в публікації    навчальних матеріалів і періодичних видань

15

Швеція

University WEST

2010

 • взаємообмін між факультетами
 • нанесення спільних візитів
 • співробітництво у дослідницьких роботах
 • організація спільних конференцій,семінарів, симпозіумів та літніх шкіл
 • спільна публікація матеріалів дослідницьких робіт
 • взаємообмін студентами
 • сприяння мобільності та працевлаштування студентів

16

Польща

 

Warsaw Management Academy in Warsaw

14.01.2011

 • обмін факультетами та заочне навчання
 • відвідування за підсистемам
 • спільні дослідницькі проекти
 • організація спільних конференцій, семінарів, симпозіумів та літніх шкіл
 • спільні публікації матеріалів дослідження
 • обмін студентами, мобільність та можливості
 • спільні програми післявузівської підготовки
 • сумісні телевізійні програми

17

Польща

 

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

27.06.2011

 • укріплення та розвиток якості навчання на рівні вищої освіти і збільшення кількості випускників з сфер у ключових областях для економіки
 • покращення якості пропозиції на ринку освіти серед вищих учбових закладів
 • учбові візити партнерських закладів

18

Польща

University of Silesia Katowice

12.12.2011

 • співробітництво буде здійснюватись в галузі філології, педагогіки, права, психології і соціології, але може бути розширене і на інші напрямки, у яких обидві Сторони здійснюють освітню діяльність і наукові дослідження
 • обмін студентами, аспірантами і викладачами
 • відкриті лекції, семінари, симпозіуми, навчальні поїздки, консультації та інші заходи
 • сторони будуть сприяти взаємному обміну науково-педагогічними й адміністративними кадрами, а також іншими співробітниками
 • наукові й дослідні стажування, мовні та педагогічні практики, мовні курси
 • поїздки з метою здійснення часткового або повного курсу навчання за принципами програми LLP/Erasmus

19

Польща

University of Economics in Katowice

2011

 • обмін факультетами та заочне навчання
 • відвідування за підсистемам
 • спільні дослідницькі проекти
 • організація спільних конференцій, семінарів, симпозіумів та літніх шкіл
 • спільні публікації матеріалів дослідження
 • обмін студентами, мобільність та можливості
 • спільні програми після вузівської підготовки
 • сумісні телевізійні програми

 


 
 
Yandex.Metrika