In English

 
   

Всесвітня Нобелівська студентська Інтернет-Олімпіада

Формування ефективної стратегії застосування нобелівських ідей для пояснення і прогнозування наслідків сучасних процесів у світовій економіці, безумовно, є найбільш актуальним завданням, що повинне вирішувати міжнародне наукове співтовариство. Проведення Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-Олімпіади в областях знань, які відзначаються Нобелівською премією, повинно стати одним з компонентів такої стратегії.

З огляду на винятковий авторитет Нобелівських лауреатів у визначенні шляхів подолання світової фінансової й економічної кризи, першою з областей знань, в якій доцільно провести Нобелівську студентську Інтернет-Олімпіаду, було обрано економіку.

_____________________________

Формирование эффективной стратегии применения нобелевских идей для объяснения и прогнозирования последствий современных процессов в мировой экономике, безусловно, является наиболее актуальной задачей, которую должно решать международное научное сообщество. Проведение Всемирной Нобелевской студенческой Интернет-олимпиады в областях знаний, которые отмечаются Нобелевской премией, должно стать одним из компонентов такой стратегии.

Учитывая исключительный авторитет нобелевских лауреатов в определении путей преодоления мирового финансового и экономического кризиса, первой из областей знаний, в которой проводится Нобелевская студенческая Интернет-олимпиада, была избрана экономика.

Офіційні документи про Олімпіаду

 
Положення (Англійська)

Regulation.doc

Microsoft World 80.00 Kb
Інформаційне повідомлення (Англійська)

InfoontheContestfinal.doc

Microsoft World 58.50 Kb
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

INFORMACIYNEPOVIDOMLENNYa.doc

Microsoft World 51.00 Kb
Положення

Polozhennya.doc

Microsoft World 107.50 Kb
 
Yandex.Metrika