In English  
   

Видавництво Університету — 2005

 • Крамаренко Г.О., Чорна О.Є.

  Фінансовий менеджмент

  Підручник «Фінансовий менеджмент» являє собою базовий курс дисципліни, що динамічно розвивається; присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства.

 • Атамас П.Й.

  Управлінський облік

  У навчальному посібнику наводиться конспективно зміст окремих тем управлінського обліку та методика розрахунків, що може слугувати базою для вирішення практичних завдань.

 •  
 • Мищенко А.П.

  Основы менеджмента

  В учебном пособии в соответствии с программой дисциплины «Основы менеджмента» изложены общая характеристика менеджмента как научной системы управления организациями, генезис и эволюция, законы, принципы, процесс управления и этика менеджмента.

 • Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Малигіна В.Д.

  Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів

  У навчальному посібнику висвітлено питання ідентифікації та фаль¬сифікації продовольчих товарів; наводяться детальні характеристики способів та методів їх проведення.

 •  
 • Полторак В.А.

  PR в бизнесе

  Настоящий конспект лекций представляет собой одно из первых пособий, подготовленных в полном соответствии с учебной программой по такой важнейшей дисциплине для экономистов, маркетологов, менеджеров и студентов, обучающихся по экономическим, переводческим

 • Прошин Д.В.

  Паблик рилейшнз в международных отношениях

  Данный конспект лекций представляет собой оригинальное учебное пособие, посвященное проблемам корректного и эффективного воздействия на общественное мнение (паблик рилейшнз) в области международных отношений.

 •  
 • Холод О.Г., Швачич Г.Г., Чернецький С.О., Чернявський Ю.Є., Глуха Г.Я., Пасько А.І.

  Вища математика

  Збірник містить достатню кількість завдань з усіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих до вивчення за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів з напрямів 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент», 0503 –

 • Васильєва В.С.

  Communicating Through Language

  Даний навчальний посібник містить 9 розділів, в яких розглядаються основні проблемні питання теорії мовної комунікації.

 •  
 • Кожушко С.П., Глінська О.М.

  Law at First Sight

  Посібник призначений для студентів-юристів, які починають вивчати курс професійно-орієнтованої англійської мови та мають відповідний базовий рівень (не нижче середнього – Intermediate Level).

 • Воробйов В.Т., Косинська І.П., Турчак О.М.

  Граматичні основи перекладу німецьких фахових текстів

  Посібник призначений для поглиблення знань з німецької мови студентів вищих навчальних закладів.

 •  
 
Сторінка 1 з 3
1 2 3 Наступна
 

Аватар