In English  
   

Видавництво Університету — 2006

 • Павлова В.А.

  Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення

  У монографії розглядаються проблеми дослідження конкурентоспроможності підприємства, процеси формування конкурентних переваг на різних стадіях економічного розвитку та механізми розробки і реалізації конкурентоорієнтованої стратегії.

 • Атамас П.Й.

  Управлінський облік

  У слайд-конспекті з кожної теми дисципліни «Управлінський облік» наведено план лекції, формулювання основних понять, схеми взаємозв’язку певних показників, формули їх розрахунку.

 •  
 • Петруня Ю.Е., Мищенко А.П.

  Маркетинг

  Книга знакомит читателей с основами маркетинга. В ней рассматриваются такие основополагающие составляющие маркетинговой деятельности предприятия (организации), как маркетинговая среда, маркетинговые исследовани.

 • Задоя А.О., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. та ін.

  Міжнародні стратегії економічного розвитку

  Розглядаються питання формування міжнародних стратегій економічного розвитку в сучасних умовах.

 •  
 • Задоя А.А., Магдич А.С.

  Международная экономика

  Слайд-конспект раскрывает содержание нормативной дисциплины «Международная экономика» с помощью слайдов, отражающих основные понятия и взаимозависимости. Визуальная форма подачи материала способствует его лучшему пониманию и усвоению.

 • Косарев В.М., Паршина Е.А., Паршин Ю.И.

  Информационные системы в менеджменте

  Учебное пособие по дисциплине «Информационные системы в менеджменте» для направления подготовки 0502 – «Менеджмент» специальности 6.050200 – «Менеджмент организаций» содержит теоретические сведения, практическую часть, лабораторные работы, вопросы для с

 •  
 • Петренко Н.М., Петренко А.В., Пилипчак Л.В.

  Словник з маркетингу (англо-українсько-російський)

  Навчально-методичний англо-українсько-російський тлумачний словник містить мінімум термінів, а також термінологічних словосполучень та їх переклад на українську і російську мови.

 • Петренко Н.М., Мурич В.В., Світлична О.Р., Ракша А.В.

  Практична граматика англійської мови

  Посібник призначений для навчання практичної граматики англійської мови студентів спеціальності «Переклад».

 •  
 • Петренко Н.М., Папсуєва Н.І.

  Тести з письмового перекладу

  Призначено для розвитку та перевірки навичок і вмінь застосування перекладацьких трансформацій, редагування тексту перекладу та самостійного письмового перекладу текстів з англійської мови на рідну у студентів-перекладачів IV курсу Дніпропетровського унів

 • Зирка В.В.

  Лексика рекламы

  Учебное пособие посвящено анализу эффективности воздействия рекламы и манипуляции сознанием потребителя посредством слова.

 •  
 
Сторінка 1 з 4
1 2 3 4 Наступна
 

Аватар