In English  
   

Видавництво Університету — 2007

Управління фінансовою санацією підприємства: Практикум

Управління фінансовою санацією підприємства: Практикум

Бикова В.Г.
Д.: Вид-во ДУЕП

Практикум «Управління фінансовою санацією підприємства» розроблено відповідно до навчального плану, робочої програми і тематичного плану дисципліни. Він містить завдання та методичні рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання, тести з дисципліни та перелік контрольних питань, список рекомендованої літератури. Призначено для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також для арбітражних керуючих та працівників підприємств, які цікавляться проблемами антикризового управління фінансами підприємства.

Навчальний посібник

Сторінок: 108

 

Аватар